Styrk dit netværk og få en rigere tilværelseHvad er Serapions-Ordenen?


Serapions-Ordenen er en af Danmarks ældste Ordener, stiftet i 1888. Det er den største, rent danske broderorden, helt uden tilknytning til udenlandske ordener og interesser.
Der er i dag 20 selvstændige loger fordelt over hele Danmark. Ordenens arbejde bygger på etiske, humanitære og filantropiske værdier, dybt forankret i den kristne danske kulturarv – med et ønske om at hjælpe og støtte hinanden og vores medmennesker.


Serapion, som Ordenen er opkaldt efter, var en stor humanist, der levede for flere hundrede år siden. Vores hovedformål er at nutidsgøre noget af det store humanitære arbejde, Serapion udførte.
Vores idealistiske målsætning giver mulighed for personlig udvikling gennem meningsfyldt fritidsarbejde med åndelige kulturværdier, samt mental realisering af en humanistisk livsholdning i et fælles netværk. Det kalder vi broderskab. Serapions-Ordenen har således et seriøst, attraktivt fritidstilbud til den bevidste, modne mand i Danmark.

Vision: Drømmen om et mere etisk og åndeligt rigere samfund.Hvor og hvornår foregår det?


Læs mere om de enkelte loger under menupunktet loger. Logebygningerne indeholder hver især et særligt smukt logelokale, i forbindelse med en restaurant eller lignende, så samværet kan foregå i stilfulde og praktiske rammer.


At leve et logeliv i en broderorden er en fritidsbeskæftigelse. Loge-sæsonen er i vinterhalvåret fra 1. september til 1. maj. Der holdes logemøde om aftenen på en fast ugedag, bortset fra ved højtiderne. Man beskæftiger sig gennem arbejdet i forskellige udvalg samt med socialhumani-tære lokalaktiviteter. Valget til de enkelte poster i udvalgene og deltagelse i øvrigt er fuldstændigt frivilligt, og sker med respekt for deltagerens personlige interesser og aktuelle fortid.