Få mere indhold i dit liv -

bliv Serapionsbror

Hvordan bliver man optaget i Serapions-Ordenen?

Du kan først og fremmest søge direkte, hvilket gøres ved at tilkendegive din interesse på en mail til logemesteren i den loge, du er interesseret i. (Find en loge nær dig under punktet: “Loger“).

I første omgang angiver man blot sit navn, adresse og telefonnummer, samt at man ønsker at blive kontaktet. (Se også nedenstående eksempel)


Er der ikke umiddelbart en loge nær dit hjem, kan du give din interesse til kende ved at sende en mail til Serapions-Ordenens sekretariat her


Meget kort tid herefter vil du blive kontaktet af en person fra den pågældende loges Tilgangsudvalg. Tilgangsudvalget har til opgave, at vurdere om aspiranter vil passe ind i logen. Og lad det være sagt med det samme, det har intet at gøre med ens økonomi, arbejdssituation, forhold til kirke eller politiske standpunkt. Det er alene en gensidig drøftelse og vurdering af, om aspiranter vil passe ind i logelivet.

I optagelsesprocessen indgår også et besøg hos dig af 2 brødre fra logens Tilgangsudvalg. Her vil man i dialog med dig og din eventuelle ægtefælle/samlever uddybe logelivets tilbud og besvare de spørgsmål som knytter sig til dine/jeres forventninger til, at du indtræder i en loge under Serapions-Ordenen.


Hvis du selv og logen efterfølgende vurderer, at du vil kunne deltage i en positiv udvikling af loge og Serapions-Ordenen, kan du forvente, at blive optaget, inden for 2 til 6 måneder. Årsagen til at der kan gå op til 6 måneder skyldes, at logerne normalt kun indvier nye logebrødre 2 gange om året.


Man kan søge direkte til en loge ved at sende en mail til logemesteren i logen nærmest dit hjem, eller sende en mail direkte til Serapions-Ordenens sekretariat herI første omgang angiver man blot sit navn, adresse og telefonnummer, samt at man ønsker at blive kontaktet. Alternativs kan vores ansøgningsskema udfyldes og sendes til nærmeste loge.

¹) Ansøgningsskemaet åbnes som en PDF. 

1. Udfyld skemaet elektronisk på en PC.

2. Gem skemaet lokalt på din PC.

3. Send en mail, vedhæftet PDF'en, til Sekretariatet eller nærmeste loge

Alternativt kan PDF'en udskrives og udfyldes med kuglepen for derefter at blive sende som punkt 3.