Logen CARITAS

Brønderslev

Sjældent har en loge en enkelt person at takke for sin indstiftelse. Det har logen Caritas i Brønderslev. Til denne forholdsvis beskedne, lille by i Vendsyssel ankom i slutningen af tyverne en driftig murermester – Vilhelm Thorst. Han havde været bror i Århuslogen, men havde meldt sig ud, da han og familien skulle flytte til Brønderslev. Thorst kunne ikke undvære sit logeliv, og han søgte om genoptagelse og om lov til at agitere for en loge ”nordenfjords”. Han fik tilladelse til begge dele, og med ham som inspirator og indpisker, – og i samarbejde med Århuslogen – lykkedes det i 1933 at få dannet en serapionsforening i Brønderslev. Som den dygtige og driftige mand han var, indså han, at skulle det lykkes, måtte man have et projekt at samles om, og han satte derfor straks gang i arbejdet med at skaffe den nye forening tag over hovedet.

Det lykkedes at få købt en grund og få lavet tegninger, men arbejdet gik i stå og lå stille i nogle år, indtil man i 1939 kunne indvi logens første logebygning. I mellemtiden var medlemstallet vokset støt, og to år efter starten blev Brønderslevlogen en realitet. Det skete ved en storstilet indvielsesloge søndag den 22. september 1935. Ceremonien blev ledet af daværende Fællesråds præsident broder P. Boesen, og broder Vilhelm Thorst blev den nye loges første logemester. Serapions – Ordenens 5. loge var en realitet, og 12 år senere – den 18. februar 1947 – vedtog man at kalde den Caritas som et symbol på den barmhjertighed, der skulle stå som kendetegn på logens arbejde.

Mødedag:

Tirsdag

kl 19:00


Adresse:


Vivaldisvej 4

9700 Brønderslev

.