Logen CATENA

Sønderborg

Kæden af loger inden for Serapions–Ordenen blev i 1967 udstrakt til også at omfatte Sønderjylland. Forhistorien gik tilbage til 1958. Da flyttede broder Ejnar Andersen logen Sct. Stephan til Sønderborg, og 2 år senere overflyttedes han til Logen Saxum i Kolding. Han agiterede ivrigt for ordenstanken, og få år efter var der 14 brødre fra Sønderborg, der hver ugedag tog den lange tur fra Sønderborg til Kolding (95 km. hver vej) for at komme i loge. Dette var i det lange løb uholdbart, og den 24. maj 1966 oprettede man Serapionsforening i Sønderborg med 14 medlemmer.

1½ år senere – den 4. november 1967 indstiftedes logen i Sønderborg med 17 brødre og et logeråd på 3. Dens navn blev CATENA, som betyder kæde. Indstiftelsen foregik på Teaterhotellet, hvor logen fik til huse. Den 1. april 1973 overtog man det gamle sømandshjem på Christian d. 2.’s Gade – forfaldent, som det var, og hen over sommeren knoklede brødrene med at få det gamle hus gjort beboelig for logen. Den 17. november 1973 kunne man afholde det første logemøde i det nye hjem, og den 23. marts 1974 blev bygningen officielt indviet som logebygning under Serapions – Ordenen i Danmark.

Mødedag:

Mandag

kl 19:00


Adresse:


Christian d. IIs gade 2

6400 Sønderborg

.