Logen CONCENTUS

Frederiksberg

20 brødre i logen Mentor blev i 1979 enige om, at de ville forsøge at danne en ny loge i København. Det ville i givet fald blive den 4. loge, der udsprang af de to “gamle” loger Nestor og Mentor.

Baggrunden var, at der var brødre i logen Mentor, der ønskede at føre nogle logemæssige ideer ud i livet, – tanker som ikke umiddelbart kunne afprøves i hjemlogen, og derfor fik man Storlogerådets tilladelse til at danne egen loge – den 6. loge med hjemsted på Haveselskabsvej 3.

Indvielsen fandt sted torsdag den 6. september 1979, og den nye loge fik navnet Concentus som betyder “samklang” eller “harmoni”.

Harmonien blandt brødrene indfandt sig, og den nye loge indtog sin naturlige plads blandt de københavnske loger, og i 2003 var det logen Concentus´ kandidat til Serapions-prisen – hr. Kai Bo Rasmussen (Pinocchio) – der kom i betragtning, og logen var sammen med Storlogerådet vært ved og arrangør af overrækkelsen, som fandt sted den 22. marts.

Mødedag:

Tirsdag

kl 19:30


Adresse:


Haveselskabetsvej 3A

1823 Frederiksberg C

.

Udlejning af selskabslokaler:

Kontakt vedr. udlejning af selskabslokalerne på Haveselskabetsvej 3A kan ske på telefonnr. 20 82 15 99 / www.dklb.dk