Logen NAVITAS

Randers

Logen Navitas er stiftet 1951 og er i dag en af 20 loger i Serapions Ordenen, som er funderet på 3 væsentlige grundpiller:

  • personlig udvikling
  • etisk og filosofisk inspiration og læring
  • fællesskab

Du er velkommen uanset baggrund og kunnen. Her kan du være dig selv – sammen med andre.

Her er plads til alle hæderlige mænd. Det er dog en betingelse at du er fyldt 25 år.

Vi er omkring 60 brødre, som aldersmæssigt er fra midt i 40érne til midt i 80érne. Næsten halvdelen af brødrene er under 65 år og på arbejdsmarkedet endnu.

En logeaften består af en formel del – logehandlingen og i umiddelbar forlængelse heraf en uformel del – brodermåltidet.

Logehandlingen foregår i logesalen, hvor vi via etiske og filosofiske indlæg og taler, samt musik og fællessang gennemgår en kontinuerlig mental udvikling.

Brodermåltidet foregår i samlingslokalet, hvor vi spiser sammen, griner og hygger os og har et dejligt socialt samvær. Samtalerne brødrene imellem er underlagt fuld fortrolighed, derfor er det vigtigt, at du kan holde på en hemmelighed. Herudover skabes gode og indholdsrige netværk og i mange tilfælde også livslange venskaber..

Logeaftnerne fungerer som et åndeligt fristed, der giver visdom, mentalt overskud, personlig harmoni, større tolerance, mere empati og en dybfølt næstekærlighed.

Alt i alt, et ugentligt frirum fra en travl hverdag. Et frirum fyldt med nærvær, fjernt fra TV og sociale medier. Ud over de ugentlige logemøder i perioden 1. September til 1. Maj, hvor kun broderkredsen har adgang, har vi, igennem logeåret, arrangementer hvor ægtefæller og partnere er velkomne.

Et af vore humanitære formål, er at uddele donationer. Dette sker primært i lokalområdet.

Mødedag:

Onsdag

kl 19:30


Adresse:


Kristrupvej 23

8960 Randers SØ

.