Logen PORTUS

Frederikshavn

I Nordjylland har der altid været tradition for et godt samarbejde logerne imellem. Dette samarbejde kom markant til udtryk, da logerne Caritas, Veritas og Sct. Olai gik sammen om at få dannet en ny loge i Frederikshavn – logen Portus. Efter mange møder lykkedes det endelig i 1975. 14 brødre fra de tre loger erklærede sig villige til at starte op, selv om ingen af dem havde erfaring i at drive en loge, og lørdag den 27. september 1975 blev logen Portus indviet.

Navnet Portus betyder ”Port” eller ”Havn” og hentyder dels til byen Frederikshavn, som med sin beliggenhed er både det ene og det andet ud mod den store verden, dels det fromme ønske, at logen Portus gerne skulle være en sikker og tryg havn for brødrene. Da lejemålet pludselig blev opsagt i 1977 – midt i sommerferien, stod man uden logesal og mødelokaler og hvad så? En henvendelse til Frimurerne gav pote, og Åbningslogen den 12. september kunne holdes i Skippergade.

At serapionsbrødrene i Frederikshavn har let ved at arbejde sammen med andre, beviste man, da tanken om eget hus opstod. Man fik opsnuset, at den lokale brevdueforening også gik med byggeplaner, og hvad var mere naturligt end at indlede et samarbejde. En grund blev købt – Toftegaardsvej 34 – og i løbet af 100 dage blev der bygget hus og indrettet faciliteter til de to bygherrer, og ved nytårsfestlogen den 6. januar 1980 kunne Storlogerådet indvi den nye logesal – og bygning som en sikker havn for logen i Frederikshavn.

Mødedag:

Mandag

kl 19:00


Adresse:


Toftegaardsvej 34

9900 Frederikshavn

.