Logen PURITAS

Frederikssund

”Vi tror på os selv som et godt og levedygtigt barn, med den gamle loge ”Nexus” som moderloge”. Sådan skrev logemester broder. Aksel B. Hansen, logen Puritas, i hans bidrag til Ordenens festskrift i anledning af 85 årsdagen i 1973. Logen Puritas var blot 9 måneder gammel ved den lejlighed. Indstiftelsen af logen Puritas skete den 12. februar 1972 i Reliefsalen på Willumsens museum under forsæde af Storlogerådet med stormester æresbroder Thomas Moesgaard, i spidsen.Forhistorien gik godt og vel et år tilbage til den aften, – den 6. september 1971 – da æresbroder Valdemar Sørensen, logen Nexus, fik tildelt Storkorset. Ved den lejlighed spurgte daværende stormester æresbroder Thomas Moesgaard logemesteren i logen Nexus, broder Axel B. Hansen, om han ville undersøge mulighederne for, at der kunne dannes en loge i Frederikssund. broder Axel boede i Frederikssund, hvor han bestred det ansvarsfulde hverv som arrestforvarer.

Broder Axel både kunne og ville. Der blev indkaldt til et orienterende møde i arresten, hvor 13 brødre mødte op. Et udvalg blev nedsat. Det skulle stå for det forberedende arbejde, og den 5. januar 1972 var alt klar. Det første møde i selskabslokalerne på Falkenborgvej 8 kunne afholdes. Indvielsen blev fastsat til den 12. februar 1972, og navnet på den nye loge skulle være ”Puritas” = Renhed. Det blev en særdeles livskraftig og god loge, som denne dag så dagens lys. Samarbejdet med moderlogen Nexus og de øvrige sjællandske loger var forbilledligt, og den lille ny lærte hurtigt at stå på egne ben. I 1994 indledte man et bofællesskab med Odd Fellow – ordenen, idet logen fik til huse i Ordenens bygning på Lundevej.

Mødedag:

Torsdag

kl 19:30


Adresse:


Snostrupvej 2

3600 Frederikssund

.