Logen SCT. OLAI

Hjørring

Hjørrings smukke gamle kirke hedder Sct. Olai, og Sct. Olai er Hjørrings skytshelgen. Da den nystartede loge i Hjørring skulle døbes, foreslog broder Andreas Kjeller, at den skulle hedde Sct. Olai, og således blev det. Men egentlig startede det helt tilbage i 1952, da tre brødre fra Hjørring blev optaget i logen Caritas i Brønderslev. Flere fulgte, og tre år efter var der basis for at danne en Serapionsforening i Hjørring. Den 25. oktober 1955 blev grundlaget lagt, og ved Storlogemødet i Aalborg i 1956 blev det besluttet, at der skulle indstiftes loge i Hjørring. Dette skete så efterfølgende den 6. oktober på hotel Skandinavien under Storlogerådets ledelse med daværende stormester æres broder Verner Olufsen, i spidsen.

I dag danner Svanelunden ramme om logearbejdet i Hjørring. Den smukke bygning ved søen i Hjørrings centrum er måske den smukkeste logebygning en Serapionsloge ejer. Sådan var det bestemt ikke i starten. Der herskede nærmest kaotiske lokaleforhold for den nye loge i de første år, hvor man holdt til på hotel Skandinavien i dårligt opvarmede lokaler direkte over for byens biograf med, hvad det indebar af støj og forstyrrelser. Da det gamle hotel Du Nord brændte, og det nye Vendelbohus opstod på ruinerne, fik logen gode forhold i lokaler, der fortsat hedder Sct. Olai, selv om logen i 1959 fik mulighed for at købe den stærkt forfaldne Svanelundsbygning af Kommunen. Efter en helt utrolig indsats af logens brødre kunne man indvi den nye logebygning den 9. maj 1970.

Mødedag:

Torsdag

kl 19:00


Adresse:


Svanelunden 6

9800 Hjørring

.