Logen WIBERGIS

Viborg

Navnet Wibergis (det hellige offersted på bjerget) hentyder selvfølgelig til Viborg – Det oldgamle Viborg – der op igennem historien har spillet en vældig rolle i Danmarks historie – en overgang endda som regeringsby og hovedstad. Ordenens 26. loge blev indstiftet lørdag den 25. oktober 1980. Der var 15 brødre i den nye loge med det ambitiøse navn, og indstiftelsen skete på Restaurant Palæ med deltagelse af ikke mindre end 125 brødre fra hele landet.

Tanken om loge i Viborg kom østfra – fra logen Navitas i Randers. Her var et par mænd fra Viborg blevet optaget i 1977 – flere var fulgt efter, og således var der efterhånden blevet basis for en serapionsforening i byen. En sådan blev indstiftet den 1. september 1979 med et medlemstal på 14. Foreningen trivedes så godt, at man allerede året efter – den 20. marts 1980 – kunne udfærdige ansøgning til Storlogerådet om oprettelse af selvstændig loge i Viborg. Anmodningen blev imødekommet, og indvielsesdagen blev fastsat til den 25. oktober s. å. På et møde den 6. juni fandt man frem til det smukke navn: ”Wibergis”.

Med 15 brødre var der god plads på Missionshotellet, men som brodertallet steg, blev pladsen lidt for trang, og i 1990 flyttede man til Tinghallen. To år senere førte en kontakt til Frimurerordenen til, at man kunne leje sig ind i dens imponerende logebygning på Sønæsvej – en miniudgave af Marselisborg Slot.

Mødedag:

Mandag

kl 19:00


Adresse:


Sønæsvej 2 A

8800 Viborg

.